Over de organisatie

Museum

Over de organisatie

Missie en visie

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder vertelt het verhaal van tolerantie in de stad. Ons’ Lieve Heer op Solder kon ontstaan in een tijd van religieuze tolerantie waarvoor Willem van Oranje in de 16de eeuw de basis legde. Vrijheid van geloof en vrijheid van geweten zijn nog steeds zichtbaar in het museum en vormen een belangrijke inspiratiebron voor de hedendaagse activiteiten. 

De missie en visie van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is:
Het levend houden van het cultureel en religieus erfgoed van katholiek Amsterdam vanaf de 17de eeuw door middel van het actief beheren van het gebouw Oudezijds Voorburgwal 40 en met name de daarin aanwezige zolderkerk en de daaraan gekoppelde collectie voorwerpen van kunst en kunstnijverheid.

Een gastvrije en inspirerende ontmoetingsplek zijn waar bezoekers kennis kunnen nemen van de waarden waar het museum voor staat, en haar bezoekers ervaringen en kennis kunnen delen.

Het museum werkt langs deze lijnen voortdurend aan nieuw aanbod voor scholen en bezoekers. De doelstelling is om het verhaal van het huis met de verborgen kerk zo te ontsluiten dat het voor iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, toegankelijk is.


Vacatures

Werken bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder? Bekijk de vacatures.


Directie en raad van toezicht

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een stichting met een onbezoldigde raad van toezicht en een directeur bestuurder. De stichting laat zich in zijn handelen leiden door de Cultural Code Governance. In het financieel jaarverslag wordt nader toegelicht op welke wijze de code wordt nageleefd.

Directie

Birgit Büchner (1962) studeerde af aan de Universiteit van Nijmegen en begon haar carrière bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in 2008. Voor die tijd was zij werkzaam in het bedrijfsleven en de filmsector. In 2016 werkte zij als interim directeur van het Bijbels Museum en werd zij directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.

Birgit Büchner over Museum Ons’ Lieve Heer op Solder: “Het is een enorm inspirerend museum om voor te werken. Met ons team focussen we ons zowel op de historische waarde van dit bijzondere katholiek erfgoed, als op de hedendaagse betekenis van het huis en de collectie. We ontwikkelen lesprogramma’s over tolerantie en zijn voortdurend op zoek naar actuele invalshoeken om bezoekers aan het denken te zetten. We stellen onszelf daarbij lastige vragen zoals: wat betekent tolerantie in ons dagelijks doen en laten? Wat zegt deze plek over Amsterdam? Daarnaast vind ik het belangrijk om me in te spannen voor cohesie in de stad. Samenwerking met maatschappelijke en culturele partners is daarbij essentieel. Het maakt ons verhaal en dat van Amsterdam gelaagd en van belang.”

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:
Drs. A. (Arjen) Kok
Drs. D.J. (Diederik) Slot
Mr. A. (Astrid) Ubbergen
Drs. E. (Evita) Fiévez-Stoop
Drs. W.J. (Wieger) Kastelein


Jaarverslagen

Bekijk hier de jaarverslagen van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. 

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016


Publicaties

22/04/2022 Parool – Zo kunnen blinden ook de trap op in Ons’ Lieve Heer op Solder

09/05/2022 Trouw – Sis vond TV een veel te oppervlakkig medium ‘Je kan nooit iets fatsoenlijk uitleggen’


Algemene informatie

Adres:
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 38-40
1012 GD Amsterdam

Telefoonnummer: 020 624 66 04 (ma t/m vr)
E-mailadres: info@opsolder.nl
RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 002957553
Kamer van Koophandel (KvK): 41197718
IBAN: NL63ABNA 052 755 83 70 ten name van St. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.
ANBI Publicatie: download hier.

Snel naar:

Media en Pers

Direct contact opnemen

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam • C.S. Oolgaardtstichting •