Toegankelijkheid

Museum

Toegankelijkheid

Een bezoek aan het 17de-eeuwse grachtenhuis en de zolderkerk gaat gepaard met het beklimmen van een flink aantal smalle trappen. Dit maakt het pand helaas niet voor iedereen even toegankelijk.

Speciaal voor mensen die slecht ter been zijn en voor mensen met een visuele beperking heeft het museum verschillende voorzieningen beschikbaar. Samen met hun begeleider kunnen zij zo toch een museumbezoek ervaren. 

Het museumcafé en onze tijdelijke tentoonstellingsruimte zijn wel goed toegankelijk. Deze ruimtes bevinden zich in het entreegebouw en zijn bereikbaar met een lift. 

Blinde en slechtziende bezoekers

Audiotour ‘Samen zie je meer’

Met de speciale audiotour ‘Samen zie je meer’ kan een blinde of slechtziende bezoeker samen met een begeleider door het museum. De nadruk ligt in de audiotour op een zintuigelijke beleving van het 17de-eeuwse grachtenpand: luisteren, ruiken en aanraken. Om een goed idee te krijgen van de indeling van het woonhuis en de zolderkerk kan voorafgaand een maquette op de tast verkend worden. Deze audiotour is gratis en hoeft niet van tevoren aangevraagd te worden.

Groepsrondleiding

Naast de audiotour voor individueel bezoek bieden we ook een speciale rondleiding voor kleine groepen blinde en slechtziende bezoekers. Meer informatie over deze rondleiding en voor reservering: boekingen@opsolder.nl of 020 310 88 88 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur).

Bezoekers die slecht ter been zijn/bezoekers met een rolstoel

CoVisit

Voor bezoekers die geen trappen kunnen lopen is de zogenoemde CoVisit-tour beschikbaar. Vanaf een speciaal ingerichte plek maken deze bezoekers een virtuele tour door het museum, terwijl hun begeleider een rondgang door het huis maakt. Ze zijn voortdurend via een smartphone met elkaar verbonden en volgen via audio en video dezelfde route door het museum. Zo kan het bezoek toch samen beleefd worden! De CoVisit-tour is gratis en hoeft niet van tevoren gereserveerd te worden.  

Dove en slechthorende bezoekers

Voor dove en slechthorende bezoekers is een versie van de audiotour op papier beschikbaar.

Gratis entree voor begeleider

Begeleiders van mensen met een beperking mogen gratis naar binnen.

Hulphonden

Het museum is toegankelijk voor bezoekers met een assistentiehond (SOHO hond) of blindengeleidehond. De vele trappen zijn echter niet voor iedere assistentiehond geschikt.

Website

Wij werken voortdurend om de website van het museum zo toegankelijk mogelijk te maken voor al onze bezoekers. Stuit u op een probleem of storing, dan kunt u dit mailen naar pr@opsolder.nl.

Snel naar:

Openingstijden

Tickets en prijzen

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam •