Toegankelijkheid

Museum

Toegankelijkheid

Een bezoek aan het 17de-eeuwse grachtenhuis en de zolderkerk gaat gepaard met het beklimmen van een flink aantal smalle trappen.
Dit maakt het pand niet voor iedereen even toegankelijk.

Het museum heeft speciaal voor mensen die slecht ter been zijn, en voor mensen met een visuele beperking, verschillende voorzieningen. Samen met hun begeleider kunnen zij zo toch een museumbezoek ervaren. 

Het museumcafé, de museumwinkel en onze tijdelijke tentoonstellingsruimte zijn wel goed toegankelijk. Deze ruimtes bevinden zich in het entreegebouw en zijn bereikbaar met een lift. Hier is ook een aangepast toilet beschikbaar.

Blinde en slechtziende bezoekers

Audiotour ‘Samen zie je meer’

Met de speciale audiotour ‘Samen zie je meer’ kan een blinde of slechtziende bezoeker samen met een begeleider door het museum lopen. De nadruk ligt in deze audiotour op een zintuiglijke beleving van het 17de-eeuwse grachtenpand: luisteren, ruiken en aanraken. Om een goed idee te krijgen van de indeling van het woonhuis en de zolderkerk kan voorafgaand aan het bezoek een maquette op de tast worden verkend. De audiotour voor blinde en slechtziende bezoekers is gratis en hoeft niet van tevoren te worden gereserveerd.


Groepsrondleiding

Naast de audiotour voor individueel bezoek bieden we ook een speciale rondleiding voor kleine groepen blinde en slechtziende bezoekers.
Voor meer informatie over deze rondleiding en voor reserveringen: e-mail naar boekingen@opsolder.nl of bel telefoonnummer 020 310 88 88 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 uur – 16.30 uur).

Bezoekers die slecht ter been zijn en/of bezoekers met een rolstoel

CoVisit

Voor bezoekers die geen trappen kunnen lopen, is de zogenoemde CoVisit-tour beschikbaar. Vanaf een speciaal ingerichte plek maken deze bezoekers een virtuele tour door het museum, terwijl hun begeleider een rondgang door het monument maakt. Ze zijn voortdurend via een smartphone met elkaar verbonden en volgen via audio en video dezelfde route door het museum. Zo kan het bezoek toch samen worden beleefd! De CoVisit-tour is gratis maar moet van tevoren worden gereserveerd (020 624 66 04).

Dove en slechthorende bezoekers

Voor dove en slechthorende bezoekers is de tekst van de reguliere audiotour op papier beschikbaar.

Gratis entree voor begeleider

De begeleider van iemand met een beperking mag gratis naar binnen.

Hulphonden

Het museum is toegankelijk voor bezoekers met een blindengeleidehond of een (SOHO) hulphond. Houdt er echter rekeningen mee dat de vele trappen misschien niet voor iedere hulphond geschikt zijn.

Toegankelijkheid website

Wij werken er voortdurend aan om de website van het museum zo toegankelijk mogelijk te maken voor al onze bezoekers. Stuit u op een onduidelijkheid of storing dan kunt u dit mailen naar pr@opsolder.nl.

Snel naar:

Openingstijden

Tickets en prijzen

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam • C.S. Oolgaardtstichting •