Het educatief aanbod

Educatie

Het educatief aanbod

De bijzondere huiskerk waar katholieke Amsterdammers samen kwamen zet aan tot nadenken over (religieuze) vrijheid. Hoe vrij waren katholieken in de 17de eeuw toen zij hun geloof niet in het openbaar mochten uiten? Hoe vrij ben je als je je identiteit moet verbergen? Dit vraagstuk is nog steeds actueel en meer dan ooit belangrijk in de diverse en snel veranderende maatschappij waarin we leven. Dit gegeven vormt dan ook het uitgangspunt van onze educatieprogramma’s waarin leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen identiteit. Wat betekent het om jezelf te kunnen zijn en hoe kijk je naar je medeleerlingen en de wereld om je heen?

Onze programma’s sluiten aan op de landelijke doelen van burgerschapsvorming.

Primair onderwijs

Onze programma’s voor het basisonderwijs zijn gericht op burgerschapsvorming en sluiten aan op thema’s als wonen, feesten en religies. Hoe woonden mensen in de 17de eeuw en hoe woon je zelf? Wat voor feesten vier je allemaal? Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te vinden tussen de wereldreligies? In de programma’s staan beleving en de eigen ervaringen en nieuwsgierigheid van de leerlingen centraal. 

Reserveringen via boekingen@opsolder.nl of bel 020 310 88 88 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur).
Heeft u een speciale wens? Wij denken graag met u mee.

Voortgezet onderwijs

Voor alle leerjaren en niveaus van het voortgezet onderwijs én voor het mbo bieden wij programma’s aan. We koppelen de geschiedenis van het erfgoed aan het heden en behandelen op deze manier de actualiteit rond thema’s als vrijheid, (religieuze) diversiteit en tolerantie. Van een historische rondleiding tot een talentenprogramma voor het vmbo!

Reserveringen via boekingen@opsolder.nl of bel 020 310 88 88 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur).
Heeft u een speciale wens? Wij denken graag met u mee.

Academie

Het museum zet zich de komende jaren in als ‘21e-eeuwse leeromgeving’; een omgeving waarin jonge mensen een serieuze stem krijgen, onderzoek kunnen doen en zich allerlei vaardigheden kunnen aanleren die de huidige maatschappij van hen verlangt. De leeromgeving krijgt vorm in het entreegebouw van het museum. Hier worden heden en verleden met elkaar verbonden. Waar het historische huis de sfeer van de voorgaande eeuwen ademt, is het entreegebouw helemaal van nu. Tijdelijke tentoonstellingen en presentaties werpen hier een blik op de stad, op de buurt en op het maatschappelijk leven van vandaag.

In de leeromgeving werkt het museum samen met vmbo-leerlingen en studenten en docenten van het mbo, hbo en universiteiten. In co-creatie met diverse opleidingen en studierichtingen ontstaan bijzondere projecten die vorm krijgen in exposities die ook voor bezoekers van het museum toegankelijk zijn.

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam •