Voortgezet onderwijs en mbo

Educatie

Voortgezet onderwijs en mbo

Voor alle leerjaren en niveaus van het voortgezet onderwijs én voor het mbo bieden wij programma’s aan. We verbinden de geschiedenis van het erfgoed aan het heden en behandelen op deze manier de actualiteit rond thema’s als vrijheid, (religieuze) diversiteit en tolerantie. Dit kan variëren van een historische rondleiding tot een talentenprogramma voor het vmbo!

Historische rondleiding

Amsterdam in de 17e eeuw vormt het uitgangspunt om te praten en na te denken over de cultureel diverse samenleving van vandaag. Tijdens de rondgang door het historische huis met de verborgen huiskerk op zolder komen de thema’s reformatie, handel, immigratie en tolerantie aan bod. Tijdens het gesprek op Solder zal de museumdocent de leerlingen uitdagen om met elkaar van gedachten te wisselen over geloofsvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Boek deze rondleiding met een focus op: geschiedenis, maatschappijleer, ckv, burgerschapsvorming.

Groepen

vmbo, havo en vwo

Duur

60 min.

Prijs

€ 65,- per 15 leerlingen, incl. entree


Examenrondleiding

Deze rondleiding is speciaal ontwikkeld voor het examenvak geschiedenis van de bovenbouw havo-vwo. In de rondleidingen wordt interactief geoefend met de relevante tijdvakken en bijbehorende kernbegrippen, kenmerkende aspecten, verplichte voorbeelden en eindexamenvragen. Aan de hand van bronnen in het museum worden leerlingen uitgedaagd om hun opgedane kennis te gebruiken en in de geschiedenis van de Reformatie, de Opstand en de Republiek te duiken.

Groepen

Havo en vwo

Duur

60 min.

Prijs

€ 65,- per 15 leerlingen, incl. entree

Extra

Het is mogelijk om, tegen een meerprijs, een bezoek aan de Oude Kerk toe te voegen aan deze rondleiding.


Rondleiding vrijheid en tolerantie

De geschiedenis van het 17de-eeuwse woonhuis met de huiskerk op zolder is aanleiding voor een gesprek over tolerantie, vrijheid en identiteit in het heden. In het protestantse Amsterdam mochten katholieken hun geloof wel thuis beoefenen, maar niet in het openbaar. Hoe vrij ben je als je je geloof en je identiteit moet verbergen? Tegenwoordig is die vraag nog steeds actueel. Hoe tolerant vinden jonge mensen de samenleving? Verschuift je mening wanneer je dit beredeneert vanuit een dominante cultuur of vanuit een subcultuur?

Groepen

vmbo, havo, vwo en mbo

Duur

60 min.

Prijs

€ 65,- per 15 leerlingen, incl. entree


Voices of Tolerance

Vrijheid, (religieuze) diversiteit en tolerantie. Belangrijke begrippen waar niet elke jongere hetzelfde over denkt. Alle verschillende meningen en stemmen tellen. Voices of Tolerance nodigt leerlingen uit om hun stem te laten horen over deze thema’s. Tijdens een museumbezoek en verschillende workshops op school gaan leerlingen in gesprek over cultuur, religie, seksuele geaardheid, diversiteit en het omgaan met verschillen.

Het programma heeft een unieke opzet en start met een klassikaal deel waarna leerlingen die dat willen, een verdiepingstraject bij het museum kunnen volgen. In dit traject ligt de focus op talentontwikkeling, en werken jongeren mee aan allerlei museale activiteiten en exposities.
In elk onderdeel van het programma werken leerlingen met inspirerende workshopdocenten en rolmodellen van verschillende kunstdisciplines.

Kijk op www.voicesoftolerance.nl voor meer informatie over het klassikale deel, het verdiepingsdeel en de mogelijkheid tot deelname aan onze jongerencommunity.
Met deelname aan Voices of Tolerance kunt u als school inhoudelijk invulling geven aan burgerschapsvorming.

Prijs

€ 480,- per klas

Meer weten over deelname?
Neem contact op met de afdeling Educatie van het museum. We bespreken graag de mogelijkheden voor uw school. Stuur een e-mail naar educatie@opsolder.nl, of bel 020 310 88 88.

Snel naar:

Primair onderwijs

Museumbezoek

Openingstijden

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam • C.S. Oolgaardtstichting •