Academie op Solder

Educatie

Academie op Solder

Het museum zet zich de komende jaren in als ‘21e-eeuwse leeromgeving’; een omgeving waarin jonge mensen een serieuze stem krijgen, onderzoek kunnen doen en allerlei vaardigheden kunnen aanleren die de huidige maatschappij van hen verlangt. De academie krijgt vorm in het entreegebouw van het museum. Hier worden heden en verleden met elkaar verbonden. Waar het historische huis de sfeer van de voorgaande eeuwen ademt, is het entreegebouw helemaal van nu. Tijdelijke tentoonstellingen en presentaties werpen hier een blik op de buurt, op de stad en op het maatschappelijk leven van vandaag.

In de academie werkt het museum samen met vmbo-leerlingen en studenten en docenten van het mbo, hbo en universiteiten. In co-creatie met diverse opleidingen en studierichtingen ontstaan bijzondere projecten die zichtbaar worden in exposities die ook voor bezoekers van het museum toegankelijk zijn.

Voices Community

De jongerencommunity van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, de Voices Community, werkt aan en denkt mee over allerlei activiteiten van het museum. Zij initiëren ook eigen ideeën, werken ieder jaar aan een eigen grote kunstproductie en zijn onze ambassadeurs naar buiten toe.

De jongeren komen uit het vmbo-programma Voices of Tolerance en hebben zelf aangegeven langer bij het museum betrokken te willen blijven. Zij volgen een persoonlijk ontwikkeltraject van maximaal twee jaar waarin ze hun mening vormen en hun standpunten leren formuleren. Gaandeweg ontdekken zij hun eigen talenten en ontwikkelen vaardigheden die in de huidige maatschappij van pas komen. Het programma draagt bij aan zelfvertrouwen om hun plek in de maatschappij in te kunnen nemen en een bijdrage te leveren aan een tolerantere samenleving.

Wie zijn de Voices? Bezoek voicesoftolerance.nl


Allianties op Solder

Samen met het mbo ontwikkelden we een werkwijze waarbij we in co-creatie met (nieuwe) partners erfgoed, onderwijs, kunst en populaire cultuur met elkaar verbinden. Zogenaamde ‘allianties’ met een verbindend en gezamenlijk doel, namelijk de vorming van jonge individuen in een vrije, tolerante samenleving. In een alliantie is, naast het museum, altijd een mbo-opleiding betrokken binnen een bepaalde beroepsrichting, en een relevante partner uit de kunst en cultuur, in de vorm van een toonaangevend rolmodel of instituut. Maar de mbo-studenten staat steeds centraal.
Wij bieden aan hen een podium om buiten de gebaande paden van hun opleiding, een tijdje op een bijzondere plek te werken en de thematiek van onze locatie te integreren in hun beroepspraktijk.

Met deze aanpak onderzoeken we hoe (religieus) erfgoed invloed heeft op populaire (sub)culturen en uitingen, en vice versa. Kunnen we gezamenlijk nieuwe inzichten krijgen in de betekenis van erfgoed en hedendaagse uitingen van nieuwe en jonge generaties? En welke rol kan het museum spelen in de opleiding van de vakmensen van de toekomst? 

In 2021 lanceerden we een eerste alliantie, samen met het ROC van Amsterdam, richting Fashion Design. Zie onderstaande video over deze alliantie van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.

Meer informatie, of heeft u zelf een goed idee voor een alliantie? Stuur een e-mail naar educatie@opsolder.nl of bel telefoonnummer 020 310 88 88 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag).

Snel naar:

Museumbezoek

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs en mbo

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam • C.S. Oolgaardtstichting •