Academie op Solder

Educatie

Academie op Solder

Het museum zet zich de komende jaren in als ‘21e-eeuwse leeromgeving’; een omgeving waarin jonge mensen een serieuze stem krijgen, onderzoek kunnen doen en zich allerlei vaardigheden kunnen aanleren die de huidige maatschappij van hen verlangt. De leeromgeving krijgt vorm in het entreegebouw van het museum. Hier worden heden en verleden met elkaar verbonden. Waar het historische huis de sfeer van de voorgaande eeuwen ademt, is het entreegebouw helemaal van nu. Tijdelijke tentoonstellingen en presentaties werpen hier een blik op de stad, op de buurt en op het maatschappelijk leven van vandaag.

In de leeromgeving werkt het museum samen met vmbo-leerlingen en studenten en docenten van het mbo, hbo en universiteiten. In co-creatie met diverse opleidingen en studierichtingen ontstaan bijzondere projecten die vorm krijgen in exposities die ook voor bezoekers van het museum toegankelijk zijn.

Voices Community

De jongerencommunity van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, de Voices Community, werkt en denkt mee over allerlei activiteiten van het museum. Zij initiëren ook eigen ideeën, werken ieder jaar aan een eigen grote kunstproductie en zijn onze ambassadeurs naar buiten toe.

De jongeren vloeien voort uit het vmbo-programma Voices of Tolerance en hebben zelf aangegeven langer bij het museum betrokken te willen blijven. Zij volgen een persoonlijk ontwikkeltraject van maximaal twee jaar waarin ze hun mening vormen en hun standpunten leren formuleren. Gaandeweg ontdekken zij hun eigen talenten en ontwikkelen vaardigheden die de huidige maatschappij van hen eist. Het programma draagt bij aan zelfvertrouwen om hun plek in de maatschappij op te eisen en een bijdrage te leveren aan een tolerantere samenleving. 

Wie zijn de Voices? Bezoek voicesoftolerance.nl


Allianties op Solder

Samen met het mbo ontwikkelden we een werkwijze waarbij we in co-creatie met (nieuwe) partners erfgoed, onderwijs, kunst en populaire cultuur met elkaar verbinden. Zogenaamde ‘allianties’ met een verbindend en gezamenlijk doel, namelijk de vorming van jonge individuen in een vrije, tolerante samenleving. In een alliantie is naast het museum altijd een mbo-opleiding betrokken binnen een bepaalde beroepsrichting en een relevante partner uit de kunst en cultuur, in de vorm van een toonaangevend rolmodel of instituut. Een aantal mbo-studenten staat steeds centraal. We bieden hen een podium om buiten de gebaande paden van hun opleiding, een tijdje op een bijzondere plek te werken en de thematiek van onze locatie te integreren in hun beroepspraktijk.

Met deze aanpak onderzoeken we hoe (religieus) erfgoed invloed hebben op populaire (sub)culturen en uitingen en vice versa. Kunnen we gezamenlijk nieuwe inzichten krijgen in de betekenis van erfgoed en hedendaagse uitingen van nieuwe en jonge generaties? En welke rol kan het museum spelen in de opleiding van de vakmensen van de toekomst? 

In 2021 lanceerden we een eerste alliantie, samen met het ROC van Amsterdam, richting Fashion Design. Meer informatie, of heeft u zelf een goed idee voor een alliantie? Stuur een mail naar educatie@opsolder.nl of bel 020 310 88 88 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur).

Fashion Students in Residence – Academie op Solder

Snel naar:

Museumbezoek

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs en mbo

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam •