Museumbezoek

Museum

Museumbezoek

U stapt een prachtig bewaard en gerestaureerd monument binnen en aan dit bezoek zijn enkele voorwaarden verleend. Houdt hier rekening mee voorafgaand aan het bezoek.

Bezoekvoorwaarden

Om uw bezoek aan Museum Ons’ Lieve Heer op Solder zo prettig en veilig te laten verlopen, gelden de volgende huisregels:

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan het museum is op eigen risico.

Schoeisel en wandelstokken

Naaldhakken en wandelstokken met een scherpe punt zijn niet toegestaan. Dit in verband met mogelijke beschadiging van de originele 17de-eeuwse vloeren.

Kunstwerken

Kunstwerken mogen niet aangeraakt worden. 

Verlies en diefstal

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Veiligheid

Voorwerpen die een risico vormen voor de veiligheid van de bezoekers, het personeel, de kunstwerken of de gebouwen zijn verboden.

Instructies

De aanwijzingen van het museumpersoneel dienen altijd te worden opgevolgd.

Ontzegging toegang

Personen onder invloed van alcohol of drugs kan de toegang tot het museum worden ontzegd.

Overlast

Houd rekening met de overige bezoekers; beperk of voorkom storende geluiden.

Fotograferen

Fotograferen zonder flits en het maken van video-opnamen zonder extra licht zijn toegestaan. Bij sommige tijdelijke tentoonstellingen mogen de objecten niet gefotografeerd of gefilmd worden. Mocht dit het geval zijn, dan staat dit aangegeven.

Eten en/of drinken in het museum

Vanwege de kwetsbare historische omgeving is het niet toegestaan om te eten en/of te drinken in het museum. Ook het meenemen van waterflesjes is niet toegestaan

Telefoneren

Mobiel telefoneren in het museum is niet toegestaan.

Aanvullende huisregels voor groepen/schoolklassen

Telefoneren

Alleen rondleiders van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder mogen bezoekers rondleiden.

Verantwoording

De docent/begeleider van een groep is verantwoordelijk voor het verloop van het bezoek en voor het gedrag van de leerlingen/deelnemers. Voor begeleiding van een groep geldt: minimaal 1 begeleider op 12 leerlingen/deelnemers. De begeleider blijft gedurende het gehele bezoek bij de groep.

Toezicht

De docent/begeleider ziet erop toe dat de leerlingen/deelnemers geen overlast veroorzaken voor de overige bezoekers. Overlast ontstaat vooral door luidruchtigheid en rennen in het museum.

Verzamelen

Als de groep verdeeld wordt in kleinere groepen, spreek dan vooraf een gezamenlijke eindtijd en een verzamelplaats af.

Schrijven en tekenen

Als leerlingen/deelnemers vragen moeten beantwoorden op papier of moeten tekenen, maak dan gebruik van schrijfplankjes als onderlegger. Deze zijn te verkrijgen bij de receptie van het museum. Het is niet toegestaan om tafels, vitrines of wanden als onderlegger te gebruiken.

Aanraken kunstvoorwerpen

Het is niet toegestaan kunstvoorwerpen aan te raken. Het komt echter vaak voor dat bezoekers/leerlingen met hun vinger of pen iets aanwijzen en daarbij een schilderij of beeld aanraken. Niet iedereen is zich ervan bewust dat de voorwerpen in het museum ‘echt’ en meestal uniek zijn.

Snel naar:

Toegankelijkheid

Openingstijden

Tickets en prijzen

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam •