Museumbezoek

Museum

Museumbezoek

U stapt een prachtig bewaard en gerestaureerd monument binnen. Aan dit bezoek zijn enkele voorwaarden verbonden. Houdt hier rekening mee voorafgaand aan uw bezoek.

Bezoekvoorwaarden

Om uw bezoek aan Museum Ons’ Lieve Heer op Solder zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen, gelden de volgende huisregels:

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan het museum is op eigen risico.

Schoeisel, wandelstokken en paraplu’s

Naaldhakken, wandelstokken met een scherpe punt en paraplu’s zijn niet toegestaan. Dit in verband met mogelijke beschadiging van de originele 17de-eeuwse vloeren, en de objecten in het museum.

Tassen en koffers

Grote tassen (groter dan A4-formaat) en/of rugzakken mogen niet mee naar binnen en moeten in de daarvoor bestemde kluisjes worden achtergelaten. Hier is ook een (onbewaakte) garderobe.

Kunstwerken

Kunstwerken mogen niet worden aangeraakt.

Verlies en diefstal

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Veiligheid

Voorwerpen die een risico vormen voor de veiligheid van de bezoekers, het personeel, de kunstwerken of de gebouwen, zijn verboden.

Instructies

Aanwijzingen van het museumpersoneel moeten altijd worden opgevolgd.

Ontzegging toegang

Personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs kan de toegang tot het museum worden ontzegd.

Overlast

Houdt rekening met de overige bezoekers; beperk of voorkom storende geluiden.

Fotograferen

Fotograferen zonder flits en het maken van video-opnamen zonder licht zijn toegestaan. Bij sommige tijdelijke tentoonstellingen mogen de objecten niet worden gefotografeerd of gefilmd. In dat geval staat dit aangegeven.

Eten en/of drinken in het museum

Vanwege de kwetsbare historische omgeving is het niet toegestaan om te eten en/of te drinken in het museum. Ook het meenemen van waterflesjes is niet toegestaan.

Telefoneren

Mobiel telefoneren in het museum is niet toegestaan.

Aanvullende huisregels voor groepen/schoolklassen

Rondleiden

Alleen rondleiders van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder mogen bezoekers rondleiden.

Verantwoordelijkheid

De docent/begeleider van een groep is verantwoordelijk voor het verloop van het bezoek en voor het gedrag van de leerlingen/deelnemers.
Voor begeleiding van een groep geldt:
minimaal 1 begeleider op 12 leerlingen/deelnemers. De begeleider blijft gedurende het gehele bezoek bij de groep.

Toezicht

De docent/begeleider ziet erop toe dat de leerlingen/deelnemers geen overlast veroorzaken voor de overige bezoekers. Overlast ontstaat vooral door luidruchtigheid en rennen in het museum.

Verzamelen

Als de groep wordt verdeeld in kleinere groepen, spreek dan vooraf een gezamenlijke eindtijd en een verzamelplaats af.

Schrijven en tekenen

Als leerlingen/deelnemers vragen moeten beantwoorden op papier of moeten tekenen, maak dan gebruik van schrijfplankjes als onderlegger. Deze zijn te verkrijgen bij de receptie van het museum. Het is niet toegestaan om objecten in het monument, zoals tafels, vitrines of wanden als onderlegger te gebruiken.

Aanraken kunstvoorwerpen

Alle voorwerpen in het museum zijn ‘echt’ en meestal uniek. Het is dus niet toegestaan kunstvoorwerpen aan te raken.

Snel naar:

Toegankelijkheid

Openingstijden

Tickets en prijzen

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam • C.S. Oolgaardtstichting •