Ik zie jou, jij ziet mij

16 september t/m 16 november

Ik zie jou, jij ziet mij

een interactieve installatie van Voices of Tolerance

In Ik zie jou, jij ziet mij vertellen jongeren over hoe het is om op te groeien in een wereld waar social media en online platforms een prominente plek innemen. Hoe beïnvloedt dit hun identiteit?

In verschillende workshops gaan jongeren van de Voices community samen met kunstenaars in gesprek over hun leven online. Wat doe je er? Hoe verhoudt het online leven zich tot het offline leven? Waar voel je je thuis? Welke invloed heeft sociale media op wie je bent, wordt, kan zijn?

We zien een eindeloze ontmoetingsplek waar contact maken makkelijker is dan in de echte wereld. Voor het vinden van gelijkgestemden ben je niet meer veroordeeld tot je directe omgeving of tot het organiseren van bijeenkomsten. De wereld, méérdere werelden zijn binnen handbereik. Het is een plek voor ontdekking en experiment.

Waar oudere generaties schaduwkanten zien van te veel, te lang, te gevaarlijk, te verleidelijk – ziet deze generatie, die niet anders kent, vooral de mogelijkheden.

De interactieve installatie Ik zie jou, jij ziet mij is onderdeel van het vmbo programma Voices of Tolerance. Hiermee nodigt het museum jongeren uit om na te denken over de wereld waarin zij leven en de vrijheid die zij ervaren om zichzelf te kunnen zijn. De installatie is gerealiseerd in samenwerking met kunstenaars.

Ik zie jou, jij ziet mij is vanaf 16 september te zien bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder tot en met 16 november 2023.

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam • C.S. Oolgaardtstichting •