Interview met Wendy Krol

Voices of Tolerance is een programma van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder waarin  vmbo-leerlingen worden uitgenodigd om hun stem te laten horen rond thema’s als vrijheid, tolerantie en (religieuze) diversiteit.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Educatie, Nieuws

Een ‘katholieke haastklus’?

Zou Adriaen van de Velde, een succesvol en bekend landschapsschilder, zijn opdracht voor huiskerk Het Hart hebben afgeraffeld en schilderijen van een mindere kwaliteit hebben afgeleverd?

Stagelopen in het modeatelier

Dawda is een van de drie studenten die stage loopt in het modeatelier van het museum. We spreken hem bijna 2,5 maand nadat zijn stage is begonnen.

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam • C.S. Oolgaardtstichting •