Aan deze en gene zijde van de dood

Vrijdag 6 oktober t/m zondag 12 november 2023

Aan deze en gene zijde van de dood

Een tijdelijke presentatie over de rituelen rondom de dood

In Museum Ons’ Lieve Heer op Solder wordt dit najaar zichtbaar en voelbaar hoe in de katholieke traditie de doden werden herdacht. Zowel religieuze rituelen als huiselijke gebruiken komen rondom Allerheiligen, Allerzielen en Halloween in het museum tot leven. Schrik niet van de katafalk die prijkt voor het altaar. Deze stellage met daar bovenop een doodskist is nodig om te kunnen bidden voor vergeving van de zonden van de overledene.

Eeuwenlang was de dood voornamelijk een religieuze aangelegenheid. In de katholieke traditie vonden er in de kerk rituelen plaats, die vooral gericht waren op de zorg voor de ziel van de overledene. De gelovigen kregen daarbij een troostrijke boodschap mee: de dood is niet het einde, maar een nieuw begin van het leven aan gene zijde. In de 19e eeuw veranderde dit. De omgang met de dood verplaatste zich als het ware ook naar deze zijde. De doden herdenken en de herinnering aan de doden levend houden, werden belangrijk voor de achterblijvers. Maar dat niet alleen. Het was ook een mooie gelegenheid om de status van de overledene en zijn of haar familie te etaleren. Er werden parkachtige begraafplaatsen aangelegd met grafstenen, monumenten en treurwilgen waar men kon rouwen om het verlies van de dierbare. Er ontstaan strikte regels en codes omtrent kleding, interieur en hoe men zich diende te gedragen. Rouwservies deed zijn intrede en in Amsterdam at men rouwpeperkoeken of rouwkrakelingen.

‘Aan deze en gene zijde van de dood’ is een tijdelijke presentatie over kerkelijke en huiselijke rituelen en gebruiken rondom de dood. Te zien op verschillende plaatsen in het zeventiende-eeuwse woonhuis van Jan Hartman en in de schuilkerk op zolder.

Speciale kaarten set voor families:
Speciaal voor gezinnen (leuk voor kinderen vanaf 8 jaar) heeft Museum Ons’ Lieve Heer op Solder een kaarten set gemaakt bij de tijdelijke presentatie Aan deze en gene zijde van de dood. Op de route door het museum worden kinderen en ouders uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan over grotere thema’s rond de dood en samen leuke opdrachten te doen. Kom meer te weten over elkaars ziel, filosofeer met elkaar over leven na de dood en ontdek meer over de betekenis van een krakeling.
*De kaarten set is verkrijgbaar bij de balie van het museum en is inbegrepen bij de toegangsprijs.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder streeft ernaar om heden en verleden met elkaar te verbinden. Bij deze nieuwe presentatie over rouw en herdenking wordt de oorsprong van eeuwenoude rituelen verteld, en worden jullie uitgedaagd om na te denken over de betekenis hiervan in het hedendaagse leven.

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam • C.S. Oolgaardtstichting •