Bezoek

Houd bij het bezoek rekening met de huis– en coronaregels van het museum. Wij zien u graag in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.

Over ons

Een verborgen schat op zolder

Verscholen in het hart van de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een klein wonder: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Bezoekers gaan er op ontdekking in een zeldzaam goed bewaard grachtenhuis uit de 17de eeuw. Smalle gangen en trappen leiden naar historisch ingerichte woonvertrekken, keukens en bedstedes, om te eindigen in wat letterlijk het hoogtepunt is van het museum: een complete kerk op zolder.

De kerk is gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar van het pand: de welgestelde katholieke koopman Jan Hartman (1619-1668). Hij woonde er met zijn gezin in de periode dat openbare katholieke vieringen in Nederland officieel verboden waren. De protestanten hadden in 1578 de macht in de stad overgenomen. De rooms-katholieken – zo’n twintig procent van de Amsterdamse bevolking in de zeventiende en achttiende eeuw – komen dan op het tweede plan. Zij kunnen voor de mis niet meer terecht in officiële kerken; die zijn voortaan voor de protestantse eredienst bestemd. 

Tolerantie
De uit Duitsland afkomstige Jan Hartman kocht in 1661 niet alleen het grachtenhuis aan de Oudezijds Voorburgwal maar ook de twee erachter liggende woningen. Hij liet de bovenste verdiepingen van de drie panden met elkaar verbinden. Daar kwam de kerk. Het protestantse stadsbestuur wist wel van het bestaan van de zolderkerk, maar andere  geloofsovertuigingen binnen Amsterdam werden gedoogd. In de Republiek der Verenigde Nederlanden kenden burgers vrijheid van geloof en vrijheid van geweten. De basis daarvoor legde Willem van Oranje in de zestiende eeuw. De huiskerk van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder illustreert de wijze waarop men in de zeventiende eeuw omging met verschillende religies in Amsterdam. Katholieke Amsterdammers mochten de mis niet in het openbaar vieren, maar wel in de huiselijke kring. Ook lutheranen en doopsgezinden moesten hun toevlucht nemen tot verscholen gebedshuizen. De geschiedenis roept de vraag op hoe vrij je eigenlijk bent als je niet openlijk kunt uitkomen voor datgene wat je gelooft. En: hoe gaat dat in hedendaags Amsterdam?

Uitbreiding
Na het Rijksmuseum is Museum Ons’ Lieve Heer op Solder het oudste museum van de stad. Jaarlijks komen er ruim 110.000 bezoekers. Vooral dankzij particulier initiatief bleef dit unieke monument uit de Gouden Eeuw behouden. In 2015 is het monument uitgebreid met een extra gebouw op de Oudezijds Voorburgwal 38, waar de nieuwe entree is gevestigd. De twee panden zijn door middel van een ondergrondse passage met elkaar verbonden. Ons’ Lieve Heer op Solder is nu een musée de site – waar de geschiedenis tastbaar is, waar alles oud en authentiek is, waar bezoekers het gebouw en de geschiedenis beleven. En waar bovendien een link wordt gelegd met de actualiteit. 


PERS EN MEDIA

De persbeelden van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder mogen rechtenvrij gebruikt worden mits u de fotograaf vermeldt. Download hier de persbeelden. Voor persaccreditatie of interviews met bijvoorbeeld de directeur Birgit Büchner kunt u contact opnemen met Olmo van Kranen (Manager Marketing en Communicatie) via o.vankranen@opsolder.nl.

Wilt u het museum gebruiken voor decor in een (film)opname of een ruimte afhuren? Dit is mogelijk, neem contact op met boekingen@opsolder.nl en maak een afspraak in voor een locatie bezoek.


MISSIE EN VISIE

Mission Statement van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

  • Het levend houden van het cultureel en religieus erfgoed van katholiek Amsterdam vanaf de 17de eeuw door middel van het actief beheren van het gebouw Oudezijds Voorburgwal 40 en met name de daarin aanwezige zolderkerk en de daaraan gekoppelde collectie voorwerpen van kunst en kunstnijverheid.
  • Een gastvrije en inspirerende ontmoetingsplek zijn waar bezoekers kennis kunnen nemen van de waarden waar het museum voor staat en haar bezoekers ervaringen en kennis kunnen delen.

PUBLICATIES

Hieronder kunt u het museum bulletin ’t Haantje downloaden alsmede de gezamenlijke jaarverslagen van het museum.

Museum bulletin ’t Haantje
’t Haantje 55 [Augustus]
’t Haantje 55 [Juli]
’t Haantje 55 [Juni]
’t Haantje 55 [Mei]
’t Haantje 55 [April]
’t Haantje 54
’t Haantje 53

Jaarverslagen
2017
2015 – 2016
2014
2013

Financiële Jaarverslagen
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT


Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een stichting met een onbezoldigde raad van toezicht en een bestuurder. De stichting laat zich in zijn handelen leiden door de Cultural Code Governance. In het financieel jaarverslag wordt nader toegelicht op welke wijze de code wordt nageleefd.

Directie
Birgit Büchner (1962) studeerde af aan de Universiteit van Nijmegen en begon haar carrière in 2008 bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Voor die tijd was zij werkzaam in het bedrijfsleven en de filmsector. In 2016 werkte zij een jaar als interim directeur bij het Bijbels Museum en werd zij directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.

Birgit Büchner over Museum Ons’ Lieve Heer op Solder: “Het museum begon 130 jaar geleden als verzamelaars van katholiek erfgoed, maar we moeten nu ook verder kijken. We hebben een programma voor scholen, over tolerantie bijvoorbeeld en we gaan de komende tijd nog meer op zoek gaan naar de maatschappelijke betekenis van het huis en onze collectie. Wat zegt deze plek over Amsterdam? Daarbij vind ik het belangrijk om me in te spannen voor cohesie in de stad en daarvoor is samenwerking met maatschappelijke en culturele partners essentieel. Het maakt ons verhaal en dat van Amsterdam gelaagd en van belang.”

De komende jaren werkt de organisatie van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder langs deze lijnen aan nieuw aanbod voor scholen en bezoekers. De doelstelling is om het verhaal van het huis met de verborgen kerk zo te ontsluiten dat het voor iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, toegankelijk is.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. drs. F.W.J. (Eric) Holterhues, voorzitter
Dhr. M.W. (Max) Meijer
Dhr. drs. D.J. (Diederik) Slot
Mw. mr. S. (Sevil) Karadag
Mw. drs. E. (Evita) Fiévez-Stoop


PARTNERS

De restauratie, herinrichting, uitbreiding en nieuwe programmering van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder heeft 10,8 miljoen euro gekost. Trots zijn we op de bijdragen van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie, de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Mondriaan Stichting, het Skanfonds, Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk, VSB-fonds, SNS-Reaal Fonds, Stichting Gansoord, de Gemeente Amsterdam en Stadsdeel Amsterdam Centrum die de aanzet van dit project mogelijk hebben gemaakt.

Een traditie van gulle gevers
Als particuliere instelling ontvangt het museum ondersteuning ten behoeve van de exploitatie. De subsidie bedraagt 40% van de totale begroting. De overige 60% genereert het museum door eigen inkomsten.

Destijds in 1887 kocht een groep particulieren het pand aan de Oudezijds Voorburgwal om er een museum van te maken. Nu, na zoveel jaren verdient Museum Ons’ Lieve Heer op Solder nieuwe toekomst. Daarom zoeken we ook nu enthousiaste Vrienden en partners en doen wij een beroep op uw steun; in betrokkenheid en belangstelling, maar net als in 1887 ook financieel.

Wilt u het nieuwe Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ondersteunen, neemt u dan contact op vrienden@opsolder.nl.

Bezoek

Houd bij het bezoek rekening met de huis– en coronaregels van het museum. Wij zien u graag in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.

Contact

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 38
1012 GD Amsterdam
Tel: +31 (0)20 624 66 04 (Di t/m Vr)
Email: info@opsolder.nl

HELPT U HET MUSEUM?

Wilt u Museum Ons’ Lieve Heer op Solder steunen? Dan kan dat middels een eenmalige donatie, of u neemt deel aan het Vrienden-programma. Meer weten? Lees hier hier verder.

Cafe en winkel

In het entreegebouw bevinden zich de museumwinkel en het museumcafé. Het museumcafé is tijdelijk gesloten in verband met corona.