Belangrijk

Het voortbestaan van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder loopt ernstig gevaar door het wegvallen van subsidie en het teruglopende aantal bezoekers. Meer weten, klik dan hier. Wilt u het museum steunen en vriend worden? Lees hier meer.

Onderwijs

BASISONDERWIJS

Onze programma’s voor het basisonderwijs zijn gericht op burgerschapsvorming en sluiten aan op thema’s als wonen, feesten en religies. Hoe woonden mensen in de 17e eeuw en hoe woon je zelf? Wat voor feesten vier je allemaal? Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te vinden tussen de wereldreligies? In de programma’s staan de beleving van het gebouw en de eigen ervaringen en nieuwsgierigheid van de leerlingen centraal.

FEEST! IN DE STAD

Iedereen viert feest! In deze speciale Feest-route door het museum ontdekken leerlingen onder begeleiding van een museumdocent van alles over verschillende feestdagen. Welke feestdagen worden er gevierd in de klas? Viert iedereen thuis dezelfde feesten? Via het gebedshuizenspel praat de groep niet alleen met elkaar over welke feesten gevierd worden, maar ook waar, hoe en met wie. Naast Kerstmis en Sinterklaas komen ook het Suikerfeest, Chanoeka en Divali aan bod.

GEBEDSHUIZEN- TOUR

Hoe ziet een moskee er van binnen uit? En een synagoge? Hoe ruikt het in een boeddhistische tempel en wat is er allemaal te vinden in een kerk? Tijdens de gebedshuizentour in de Amsterdamse binnenstad, nemen museumdocenten leerlingen mee naar verschillende gebedshuizen. Ter plekke en al wandelend bespreken we de verschillen en overeenkomsten tussen de gebedshuizen en wereldreligies. De tour is op maat samen te stellen. Graag bespreken we ontmoeting u de gewenste route.

LEVEN IN DE 17e EEUW

Tijdens deze interactieve bezoeken neemt de museumdocent de leerlingen via smalle trappen, 17de-eeuwse kamers en historische keukens mee naar de verborgen kerk op zolder. Onderweg gaat het gesprek over wat er te zien is in de verschillende ruimtes. Wat valt er op? Zijn er verschillen tussen wonen en leven toen en nu? Zijn er overeenkomsten? En waarom was de kerk eigenlijk verborgen? In het unieke historische huis valt genoeg te ontdekken!

VOORTGEZET ONDERWIJS

Voor alle leerjaren en niveaus van het voortgezet onderwijs bieden wij programma’s aan. We koppelen de geschiedenis van het erfgoed aan het heden en behandelen op deze manier de actualiteit rond thema’s als vrijheid, (religieuze) diversiteit en tolerantie. Van een algemene rondleiding tot een talentenprogramma voor het vmbo!

VOICES OF TOLERANCE

Speciaal programma voor het vmbo
Voices of Tolerance nodigt leerlingen uit om hun stem te laten horen rond thema’s als vrijheid, tolerantie en (religieuze) diversiteit. Tijdens een museumbezoek en verschillende workshops op school gaan leerlingen in gesprek over cultuur, religie, gelijke geaardheid, diversiteit en het omgaan met verschillen.

Het programma heeft een unieke opzet en start met een klassikaal deel wanneer leerlingen die dat willen een verdiepingstraject bij het museum kunnen volgen. In dit traject ligt de focus op talentontwikkeling en werken jongeren mee aan allerlei museale activiteiten en exposities.
In elk onderdeel van het programma werken leerlingen met inspirerende workshopdocenten en rolmodellen van verschillende kunstdisciplines. Dit jaar zijn dat dichter Gershwin Bonevacia, rapper Safoan Mokhtari.

Met deelname aan Voices of Tolerance kunt u als school inhoudelijk invulling geven aan burgerschapsvorming. Kijk op www.voicesoftolerance.nl voor meer informatie over het klassikale deel, het verdiepingsdeel en mogelijkheden tot deelname aan onze jongerencommunity.

Meer weten over deelname?
Neem contact op met de educatieve afdeling van het museum. We bespreken graag de mogelijkheden voor uw school.
educatie@opsolder.nl, 020 310 88 88

GEBEDSHUIZEN- TOUR

Vmbo, havo en vwo

17de-eeuws Amsterdam vormt het uitgangspunt om te praten en na te denken over de cultureel diverse samenleving van vandaag. Tijdens de rondgang door het historische huis met de verborgen huiskerk op zolder komen de thema’s refor matie, handel, immigratie en tolerantie aan bod. Tijdens het gesprek op soldeer zal de museumdocent de leerlingen uit dagen om met elkaar van gedachten te wisselen over geloofsvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Boek de rondleiding met de focus op: geschiedenis, maatschappijleer, ckv of burgerschapsvorming.

LEVEN IN DE 17e EEUW

Havo en vwo

Deze rondleiding is speciaal ontwikkeld voor het examenvak geschiedenis van de bovenbouw havo-vwo. De historische context van De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515 en 1648 staat centraal en er wordt interactief geoefend  met alle bijbehorende kernbegrippen, kenmerkende aspecten, verplichte voorbeelden en eindexamenvragen. Aan de hand van bronnen in het museum worden leerlingen uitgedaagd om hun opgedane  vaardigheden te gebruiken en in de geschiedenis van de Reformatie, de Opstand en de Republiek te duiken. 

DE (IN)TOLERANTE BURGER

Speciale rondleiding voor het MBO
De geschiedenis van het 17de-eeuwse woonhuis met de huiskerk op zolder is aanleiding voor een gesprek over tolerantie, vrijheid en identiteit in het heden. In het protestantse Amsterdam mochten katholieken hun geloof wel thuis beoefenen, maar niet in het openbaar. Hoe vrij ben je als je je geloof en je identiteit moet verbergen? Tegenwoordig is die vraag nog steeds actueel. Hoe tolerant vinden jonge mensen de samenleving? Verschuift je mening wanneer je dit beredeneert vanuit een dominante cultuur of vanuit een subcultuur?

Belangrijk

Het voortbestaan van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder loopt ernstig gevaar door het wegvallen van subsidie en het teruglopende aantal bezoekers. Meer weten, klik dan hier. Wilt u het museum steunen en vriend worden? Lees hier meer.

Contact

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 38
1012 GD Amsterdam
Tel: +31 (0)20 624 66 04
Email: info@opsolder.nl

HELPT U HET MUSEUM?

Wilt u direct een kleine donatie doen aan het museum? Dat kan. Maak gebruik van deze link (Tikkie) om een eenmalige donatie van 3 euro te doen. Hartelijk dank! Meer weten over Vriend worden van het museum en donaties? Klik dan hier.

Cafe en winkel

In het entreegebouw bevinden zich de museumwinkel en het museumcafé. Het museumcafé is tijdelijk gesloten in verband met corona.