Een ‘katholieke haastklus’?

Zou Adriaen van de Velde, een succesvol en bekend landschapsschilder, zijn opdracht voor huiskerk Het Hart hebben afgeraffeld en schilderijen van een mindere kwaliteit hebben afgeleverd?

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam • C.S. Oolgaardtstichting •